top of page

ANNEBERG HISTORISKT

 

Anneberg är ett bra exempel på de mindre herrgårdar som uppfördes under 1700- och 1800- talen. Det är ursprungligen en skattegård som troligen anlagts under medeltiden. Anneberg är i jordboken från 1535 upptaget som ett skattehemman.

 

Gården hette tidigare omväxlande Emboda, Ämarboda, Emberboda och Emmerboda. 1777 fick gården sitt nuvarande namn efter ägarens, Anders Wendelius, hustru Anna. Det var också Wendelius som lät uppföra det nuvarande Corps de logi 1788 och fortfarande har denna byggnad sin 1700-talskaraktär i behåll. Sommarvillorna Ängshyddan och Bergudden tillkom efter det att fastigheterna avstyckats från Anneberg 1885 respektive 1894.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Anneberg tillhörde de gårdar Gabriel Gustafsson Oxenstierna tillbytte sig jämte Farsta år 1640. Hemmanet indrogs 1692 för uppgiven bytesbrist, och räntan anslogs då till lands-hövdingens avlöning.

Erik Wendelius ägare av Anneberg 1776-1805 var en aktad handelsman i Stockholm och b la fadder vid kronprinsens dop 1778.

Wendelius uppförde 1788 ny mangårdsbyggnad med plåttak, innehållande 5 rum och kök i nedre och 5 rum i övre våningen. Mitt emot byggdes 1789 ett boningshus med brutet trätak i två våningar med 8 rum, kök och bagarstuga.

 

En vackert textad minnestavla, som finns på gården, talar om att hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta besökte Anneberg den 14 maj 1790, hon mottogs i en "delvis ofullbordad byggnad" med få räddade möbler. Eldsvådor hade härjat gårdens båda byggnader 1778 och 1790, medan det galleri som förband dem var oskadat och besågs av prinsessan. Galleriet mellan husen lär ha rivits redan i början av 1800-talet. Lusthuset i Långsundaviken tros också härstamma frän den här tiden.

 

Wendelius fick 1777 Kammarkollegii resolution, att hemmanet blivit löst till frälse under namnet Anneberg, uppkallat efter hans hustru Anna. Efter mannens död 1793 övergick Anneberg till hans änka Anna Brita Wendelius f. Ramklou, död 1804, och av bouppteckningen efter henne kan utläsas, att makarna varit välsituerade; lösörena var rikliga och enbart änkans gångkläder i förteckningen tar fem foliosidor (större än A4). Kreatursuppsättningen var då 3 hästar, 6 kor, 3 fär, 1793 hade den varit 6 hästar och 10 kor.

ANNEBERG I MODERN TID

 

Elise Åkerhielm köpte Anneberg 1925 för att ha ett sommarnöje utanför stan. Vid Elises bortgång ärvde dom tre barnen gården. En utav sönerna, Fredrik Gustaf "Tedde" Åkerhielm gifte med Vera Wicander som sedemera köpte ut gården.

 

Vera fick två söner och senare en dotter då omgift med Bo Ax-son Johnson.

 

Vera var en tuff kvinna som både körde racing och var Sveriges första kvinnliga fälttävlansryttare. Vera lade dock ridningen åt sidan i ganska unga år och ingen av hennes barn blev ryttare.

 

1998 tog Johan Åkerhielm över driften av gården som sedan 2002 har skötts och rustats upp av Maria Åkerhielm, bl a har stallet renoverats, gräsmattor anlagts, ridhus och trästaket runt markerna har byggts. 2007 föddes Oscar och Victor och som det verkar nu så tar Victor över stafettpinnen som ryttare. Om killarna kan ni läsa på www.killarsomrider.se

Vera Wicander någongång på 1940-talet.

Victor och Oscar Åkerhielm (2014)

bottom of page